netherlands-flag-language-nederlands-vlag-taal  united-kingdom-flag-englisch-language-engels-vlag-taal
wp-haton-facebook wp-haton-you-tube-channel-kanaal wp-haton-twitter
think process
banner 1 banner 2 banner 3 banner 4 banner 5 banner 6

Privacy Policy

 

WP Haton verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. WP Haton hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Wij verzoeken u het ons te laten weten als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld.

Algemeen

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van WP Haton (hierna: “website”) achterlaten. Tijdens een bezoek op onze website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze privacy policy.

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de website verstrekt aan WP Haton, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. WP Haton verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Bewaren van informatie

WP Haton bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan WP Haton worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan WP Haton worden verstrekt.

WP Haton bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. WP Haton kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. WP Haton heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. WP Haton bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van informatie

WP Haton zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:

  • U hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
  • De doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en WP Haton gesloten overeenkomst;
  • De doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij WP Haton dan wel een aan WP Haton gelieerde onderneming;
  • WP Haton dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.  

U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.

Contact

Als u wenst te reageren op deze privacy policy of wanneer WP Haton naar uw mening niet in overeenstemming met deze privacy policy handelt, vragen we u contact met WP Haton op te nemen.

WP Haton kan de voorwaarden van deze privacyverklaring te allen tijde herzien door deze bij te werken.

 

 

 

Print deze pagina